TŠ progress

S námi se Vám otevírá taneční svět

Bronzový stupeň

Bronzový stupeň 2018

Bude probíhat každou neděli a úterý od 7. ledna 2018, kdy zahajujeme Nultou lekcí až do konce března 2018. Pokračovací kurzy probíhají již v civilním oblečení, podmínkou jsou taneční boty, které musí být řádně očištěny. Neprobíhají zde již klasické volenky a proto je nutné, aby jste si sami předem domluvili taneční protějšek. V pokračovacích kurzech se s námi budete dále zdokonalovat ve všech tancích, poznáte nové figury a sestavy, ale také se naučíte tance nové, které se v základních kurzech nevyučují.

Přihlášky nám posílejte elektronicky přímo z těchto stránek
Do poznámky můžete vyplnit, který den preferujete (neděle nebo úterý)
Celé kurzovné Kč 900,– je možno uhradit bez složení zálohy v Nulté lekci. Pokud k sobě nebudete mít taneční protějšek, můžete se případně domluvit až na místě s ostatními, kteří ještě nemají domluvený taneční protějšek, ale úplně na to nespoléhejte!

Nultá lekce-bronz se uskuteční v neděli 7. ledna 2018 v U-klubu (nepočítá se do rozsahu)
- informace o kurzech, složení doplatků kurzovného, výběr daného kurzu, obdržení legitimací
- celé páry (ti, kteří budou již domluveni, že budou tancovat spolu) se dostaví v rozmezí od 16:30 do 18:00 hod
- ostatní (kdo prozatím nemají domluveného partnera/ku) se dostaví od 17:30 do 18:00 hodin za účelem dopárování
- všichni si v nulté lekci vyberou jeden ze dvou níže uvedených kurzů (kurzy budou začínat vždy ve stejnou dobu – nebudou se střídat s jinými kurzy)

1. lekce začínají pro oba kurzy dne 14. ledna 2018 v neděli v U-klubu, další lekce pak kurz A – neděle ve Slovanském dome a kurz B – úterky v U-klubu

kurz A – 1. lekce neděle 14. ledna 15:00 až 17:00 v U-klubu
následující lekce – neděle od 21. ledna v čase 15:00 až 17:00 ve Slovanském domě

kurz B – 1. lekce neděle 14. ledna 17:15 až 19:15 v U-klubu
následující lekce – úterky od 23. ledna v čase 16:30 až 18:30 v U-klubu