TŠ progress

S námi se Vám otevírá taneční svět

O nás

Vítejte na stránkách Taneční školy Progress Olomouc

moderní taneční školy třetího tisíciletí!

"- Název naší taneční školy Progress, platný od 1.1.2004, navazuje na tradici dvou desetiletí existence původní olomoucké školy se stejným názvem, abychom byli co nejvíce spjati s tradicí a historií města Olomouce v tomto oboru.

  • Proč „Progress“? Protože toto slovo znamená vývoj, postup, cestu a pohyb vpřed, dělat pokroky, zlepšovat se a vyvíjet se, a to jak ve světě tanečním, tak i ve světě společenském.
  • Lektory TŠ Progress Olomouc jsou Bc. Marek Černý a Zuzana Běhalová (Riedlová), provozovatelem je Marek Černý (navštivte sekci Lektoři)

Zaměřujeme se na základní a pokračovací kurzy společenského tance a společenské výchovy pro středoškolskou mládež.
Rovněž pořádáme taneční kurzy pro dospělé v úrovních začátečníci, mírně pokročilí a středně pokročilí – speciál
Od roku 2005 vyučujeme Salsa kurzy a jsme průkopníky tohoto skvělého tance v olomouckém kraji. Vyučujeme párovou Salsu a od jara 2007 jsme také zavedli sólové Salsa kurzy pro ženy.
Lektoři taneční školy Progress Marek Černý se svou partnerkou Zuzanou se v listopadu 2007 stali mistry České republiky v tanci Salsa pořádaném pod hlavičkou Svazu učitelů tance. V roce předcházejícím, tedy 2006, se stali vicemistry v tomto tanci.

Forma výuky je v naši Taneční škole Progress moderní, nedrží se pouze předepsaných osnov, které vyhovovaly možná před deseti-dvaceti lety, ale naopak, reaguje na potřeby dnešních mladých lidí.
U nás nenajdete na prodloužených ani na kolonách dívky pouze v bílém, nejsme v 19. či 20. století, každá si přece zvolí šaty tak, aby barva i střih zvýraznily její osobnost a postavu. Snažíme se, aby se dámy a pánové nejen co nejvíce naučili, ale aby se u nás především dobře pobavili – a to je naše hlavní krédo.

I v roce 2015 jsou základní kurzy připraveny ve Slovanském domě Olomouc = jeden z největších tanečních parketů v Olomouci. Také zde probíhají taneční kurzy pro dospělé.
Tančírny základních kurzů probíhají v prostorách Slovanského domu a v U-klubu. Pro další akce jako Salsa kurzy, Salsa & Latino party využíváme také univerzitní U-klub na Envelopě-VŠ koleje (intimní klubové prostředí s barem a výbornou akustikou).

Výhodou naší TŠ Progress Olomouc je i to, že našim žákům vydáváme již několikátým rokem doklad o vzdělání tanečním a především společenském – Absolventský list a rovněž pořádáme takzvanou Seznamovací – Nultou lekci (proběhne v červnu 2015 – neděle, v civilu) pro kurzisty základních kurzů (seznamovací večírek s minidiskotékou, bohatým programem, módní přehlídkou s názvem „Jak se obléct do tanečních?“ a informacemi o průběhu základních kurzů).

Zájem o základní kurzy naší TŠ Progress Olomouc je velký, můžete u nás najít zástupce všech olomouckých středních škol a učilisť i škol z okolních měst. Přihlašovat se stále mohou dívky, hoši i celé páry.

Naši zkušení asistenti a asistentky, jedni z nejlepších v České republice, kteří jsou studenty olomouckých středních škol, jsou připraveni, abyste se v jejich taneční náruči vše rychleji naučili.

Pokud se chcete dozvědět více o naší Taneční škole Progress Olomouc, zasoutěžit si, podívat se do bohaté fotogalerie, proklikejte se jednotlivými sekcemi na našich stránkách

Historie Taneční školy Progress Olomouc

Naše taneční škola navázala v r. 1989 na odkaz olomouckého nestora výuky společenského tance – pana Jaromír Kadlece. Několik let jsme vyučovali v menším a starším olomouckém Národním domě, ale pro potřeby moderní výuky jsme chtěli mít více prostoru. Proto po nabídce ze Slovanského domu v r. 1999 jsme přešli vyučovat právě sem do zcela nového Velkého sálu, zbudovaného v 1. poschodí nad supermarketem BILLA vedle zimního stadionu. Od konce roku 1999, kdy se naše Taneční škola osamostatnila jsme začali sklízet s našimi absolventy úspěchy na Mistrovství ČR i na poli mezinárodním. Naše moderní kurzy navštěvuje převážná většina olomouckých středoškoláků prakticky ze všech škol krajského města a okolí. Od roku 2001 měli žáci základních kurzů možnost poznat kromě Slovanského domu, kde je o 100 m2 větši sál než v Národním domě, právě Národní dům, Dům kultury Sidia a sál FTK UP Olomouc. Od 1.1.2004 nese naše taneční škola nový název: Taneční škola Progress Olomouc, od 1.1.2008 jsou lektory a provozovatelé taneční školy Progress Bc. Marek Černý se svou partnerkou Zuzanou Riedlovou, kteří pokračují s výukou tanečních kurzů pro středoškoláky, tanečních kurzů pro dospělé, ale také od roku 2005 zavedli jako první v Olomouci Salsa kurzy. TŠ Progress do roku 2010 využívala ke svým kurzům a akcím 3 olomoucké sály – Slovanský dům, KD Sidia a U-klub Olomouc. V roce 2015 to nadále zůstávají Slovanský dům a U-klub. S námi se vám otevírá taneční svět.