TŠ progress

S námi se Vám otevírá taneční svět

Taneční řád (všeobecné podmínky)

Legitimace, kurzy

Výdej legitimací a pokynů k zahájení základních kurzů bude proveden vždy první týden v září přes zástupce Taneční školy PROGRESS Olomouc přímo na Vaší škole. Pouze Ti, kteří se přihlásili jednotlivě a uhradili kurzovné přímo přes kancelář nebo účet Taneční školy, si mohou vyzvednout legitimaci osobně v termínu první týden v září v kanceláři Taneční školy, Aksamitova 1071/1, Olomouc, tel. 605 787 749 nebo jim bude doručena poštou. Dále se stále mohou přihlašovat jak hoši, tak i dívky samostatně nebo celé páry či skupinky až do začátku září.

Základní kurzy vždy zahajují druhý týden měsíce září

Termíny dalších lekcí Vám budou průběžně značeny razítkem s dostatečným časovým předstihem na zadní stranu Vaší legitimace a budou rovněž vždy zveřejněny na našich internetových stránkách. Délka jedné vyučovací lekce je v rozsahu 3 vyučovacích hodin, rozdělena je jednou přestávkou. Kurzy se v základních lekcích střídají, to znamená, že jeden týden daný kurz začíná v 17,00 hod a končí v 19,25 a další týden potom začíná v 19,30 a končí nejpozději ve 22,00 hodin, druhý má vše naopak.

Doplňkové akce, tančírny

Pro olomouckou veřejnost jsou otevřeny tyto doplňkové akce základních kurzů:
První slavnostní prodloužené (v polovině října), Závěrečná kolony – malá společenská a taneční maturita (prosinec), na které žáci obdrží letáčky-pozvánky a reprezentační a absolventský vánoční ples Taneční školy Progress (prosinec před Vánocemi, tento není zahrnut v kurzovném). Druhá prodloužená (bez účasti veřejnosti) proběhne jako diskoshow tančírna v říjnu a listopadu pořádáno nad rámec základních kurzů) – Tančírny jsou nepovinné nedělní lekce v civilu, pořádané nad rámec základních kurzů, kde je možno poznat i jiné taneční protějšky z jiných kurzů. POZOR: obutí do Tančíren (bez těchto podmínek nebude umožněn vstup) – pouze obuv s koženou nebo světlou podrážkou, špičaté podpatky u dívek musí být oblepeny náplastí nebo izolepou. Nepřípustné jsou: podrážky z černé gumy (dělají černé čáry) a obuv s kov. hroty nebo takovou podrážkou či patou, které by mohly poškodit parket či lino.

Šatna, občerstvení, kouření, alkohol

V šatně je nutno se přezout do společenských-tanečních bot a svrchní oděv a tašky s botami poté v šatně odložit za poplatek, poplatky za šatnu Kč 5,– /kus, nejsou zahrnuty v kurzovném.
Občerstvení je o přestávkách zajištěno, platí zákaz kouření v základních lekcích i na doplňkových akcích, platí zákaz požívat alkoholické nápoje a návykové látky před i během výuky.

Hudba, absolventský list, asistenti

Hudebním doprovodem jsou kvalitní nahrávky taneční hudby z CD a MP3, naše Taneční škola je zaregistrována přes Svaz učitelů tance ČR u Ochranného svazu autorského. Na Druhé prodloužené-diskoshow mají možnost si své oblíbené skladby pustit i jednotlivé třídy, skupinky, školy . Jako jediná TŠ v okolí již několik let vydáváme Absolventský list – doklad o úspěšném završení tanečních, ale především společenských kurzů. Tento Absolvetský list je i letos připraven pro Vás a může Vám v budoucnu pomoci především při získání místa v profesích, kde je vyžadována práce a komunikace s lidmi a vyznání se v mnoha spletitých společenkých situacích. Čekají Vás naši nejlepší asistenti a asistentky (služebně o rok až dva starší), v jejichž náruči se vše rychleji naučíte… Můžete se s nimi seznámit již nyní na našich internetových stránkách www.tanecni-olomouc.cz v sekci fotogalerie.

Fotky, licence-videokamery a fotoaparáty

V průběhu tanečních kurzů budou pořízeny barevné fotografie jednotlivých tříd ve společenském oblečení profesionálním fotografem, cena se odvíjí od formátu fotky. Natáčení vlastní videokamerou a focení je povoleno žákům a hostům pouze na doplňkových akcích pro veřejnost.

Vrácení kurzovného

Vrácení již zaplaceného kurzovného lze uplatnit na základě žádosti účastníka kurzu s vyjádřením jednoho z rodičů pouze písemnou formou – nejlépe emailem.
Odhlášení je možné jen z důvodů dlouhodobého onemocnění doloženého lékařským potvrzením a nebo z důvodů přestěhování se tak, že to znemožňuje účast v kurzu.
Manipulační storno poplatek činí 30% ze zaplaceného kurzovného.
Pokud je však odhlášení zažádáno 7 dní před vyhlášeným termínem 1. lekce nebo později, storno poplatek činí 50% z kurzovného + případný poplatek za již proběhnuté lekce.
Vždy rozhoduje datum doručení žádosti o vrácení kurzovného. Po 5. lekci již nárok na vrácení kurzovného zaniká.

Mnoho zajímavých a krásných zážitků a ještě více poznání a nových lásek Vám přeje Taneční škola Progress Olomouc, Bc. Marek Černý, Zuzana Běhalová, Regina Špaňhelová Keferová

Zde se můžete přihlašovat do základních tanečních kurzů září-prosinec 2020

Ve Vaší přihlášce se vyskytly následující chyby, prosím zkontrolujte údaje

Položky označené * jsou povinné.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů, výhradně pro účely TŠ Progress.