TŠ progress

S námi se Vám otevírá taneční svět

Kurzovné

Taneční škola Progress Olomouc

provozovatel: Bc. Marek Černý, (IČO: 45233616),
kancelář: Aksamitova 1071/1, Olomouc 779 00,
mobil: 605 787 749 (Marek Černý)
email: marek@tanecni-olomouc.cz

Informace o platbách kurzovného

Výše kurzovného za základní kurzy 2018, pokud je uhrazeno celé nejpozději do 4. června 2018

kurzovné: 1690,– Kč / osobu

Při pozdějším složení doplatku kurzovného či přihlášení se do kurzu (pokud bude volná kapacita) činí kurzovné 1890,– Kč / osobu.

Zápisné, jako první záloha ve výši 600,– Kč se hradí v průběhu podzimu (listopad, prosinec).
Platbu kurzovného tak můžete rozdělit na dvakrát, doplatky (duben-květen) a nebo můžete složit jednorázově . Úhradu je možno provést v hotovosti přímo na Vaší škole pověřenému zástupci naší TŠ (profesor nebo asistent, asistentka, u jednotlivců i v kanceláři TŠ) a nebo bezhotovostně převodem z účtu.

Platby přes účet TŠ Progress – číslo účtu: 152772181 / 0600

Variabilní symbol si prosím zvolte sami, např. datum narození atd. Potom jen sdělte Taneční škole, nejlépe mailem na marek@tanecni-olomouc.cz nebo SMS na číslo 605 787 749:
Za koho bylo placeno – jméno, příjmení, částka, do které chodí školy a třídy a variabilní symbol. Bez těchto identifikačních údajů platba nebude dohledána!

VRÁCENÍ KURZOVNÉHO
Vrácení již zaplaceného kurzovného lze uplatnit na základě žádosti účastníka kurzu s vyjádřením jednoho z rodičů pouze písemnou formou – nejlépe emailem.
Odhlášení je možné jen z důvodů dlouhodobého onemocnění doloženého lékařským potvrzením a nebo z důvodů přestěhování se tak, že to znemožňuje účast v kurzu.
Manipulační storno poplatek činí 30% ze zaplaceného kurzovného.
Pokud je však odhlášení zažádáno 7 dní před vyhlášeným termínem 1. lekce nebo později, storno poplatek činí 50% z kurzovného + případný poplatek za již proběhnuté lekce.
Vždy rozhoduje datum doručení žádosti o vrácení kurzovného. Po 5. lekci již nárok na vrácení kurzovného zaniká.

Pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte nás jakýmkoliv způsobem kontaktovat, Taneční škola Progress Olomouc