TŠ progress

S námi se Vám otevírá taneční svět

Taneční řád (všeobecné podmínky)

Legitimace, kurzy

Výdej legitimací a pokynů k zahájení základních kurzů bude proveden vždy první týden v září přes zástupce Taneční školy PROGRESS Olomouc přímo na Vaší škole. Pouze Ti, kteří se přihlásili jednotlivě a uhradili kurzovné přímo přes kancelář nebo účet Taneční školy, si mohou vyzvednout legitimaci osobně v termínu první týden v září v kanceláři Taneční školy, Aksamitova 1071/1, Olomouc, tel. 605 787 749 nebo jim bude doručena poštou. Dále se stále mohou přihlašovat jak hoši, tak i dívky samostatně nebo celé páry či skupinky až do začátku září.

Základní kurzy vždy zahajují druhý týden měsíce září

Termíny dalších lekcí Vám budou průběžně značeny razítkem s dostatečným časovým předstihem na zadní stranu Vaší legitimace a budou rovněž vždy zveřejněny na našich internetových stránkách. Délka jedné vyučovací lekce je v rozsahu 3 vyučovacích hodin, rozdělena je jednou přestávkou. Kurzy se v základních lekcích střídají, to znamená, že jeden týden daný kurz začíná v 17:00 hod a končí v 19:15 a další týden potom začíná v 19:30 a končí nejpozději ve 21:45 hodin, druhý má vše naopak.

Doplňkové akce, tančírny

Pro olomouckou veřejnost jsou otevřeny tyto doplňkové akce základních kurzů:
První slavnostní prodloužené (v polovině října), Závěrečná kolony – malá společenská a taneční maturita (prosinec), na které žáci obdrží letáčky-pozvánky a reprezentační a absolventský vánoční ples Taneční školy Progress (prosinec před Vánocemi, tento není zahrnut v kurzovném). Druhá prodloužená (bez účasti veřejnosti) proběhne jako diskoshow tančírna v říjnu a listopadu pořádáno nad rámec základních kurzů) – Tančírny jsou nepovinné nedělní lekce v civilu, pořádané nad rámec základních kurzů, kde je možno poznat i jiné taneční protějšky z jiných kurzů. POZOR: obutí do Tančíren (bez těchto podmínek nebude umožněn vstup) – pouze obuv s koženou nebo světlou podrážkou, špičaté podpatky u dívek musí být oblepeny náplastí nebo izolepou. Nepřípustné jsou: podrážky z černé gumy (dělají černé čáry) a obuv s kov. hroty nebo takovou podrážkou či patou, které by mohly poškodit parket či lino.

Šatna, občerstvení, kouření, alkohol

V šatně je nutno se přezout do společenských-tanečních bot a svrchní oděv a tašky s botami poté v šatně odložit za poplatek, poplatky za šatnu Kč 5,– /kus, nejsou zahrnuty v kurzovném.
Občerstvení je o přestávkách zajištěno, platí zákaz kouření v základních lekcích i na doplňkových akcích, platí zákaz požívat alkoholické nápoje a návykové látky před i během výuky.

Hudba, absolventský list, asistenti

Hudebním doprovodem jsou kvalitní nahrávky taneční hudby z CD a MP3, naše Taneční škola je zaregistrována přes Svaz učitelů tance ČR u Ochranného svazu autorského. Již mnoho let vydáváme našim žákům Absolventský list – doklad o úspěšném završení tanečních, ale především společenských kurzů. Tento Absolvetský list je i letos připraven pro Vás a může Vám v budoucnu pomoci především při získání místa v profesích, kde je vyžadována práce a komunikace s lidmi a vyznání se v mnoha spletitých společenkých situacích. Čekají Vás naši nejlepší asistenti a asistentky (služebně o rok až dva starší), v jejichž náruči se vše rychleji naučíte… Můžete se s nimi seznámit již nyní na našich internetových stránkách www.tanecni-olomouc.cz v sekci fotogalerie.

Fotky, licence-videokamery a fotoaparáty

V průběhu tanečních kurzů budou pořízeny barevné fotografie jednotlivých tříd ve společenském oblečení profesionálním fotografem, cena se odvíjí od formátu fotky. Natáčení vlastní videokamerou a focení je povoleno žákům a hostům pouze na doplňkových akcích pro veřejnost.

Vrácení kurzovného

Vrácení již zaplaceného kurzovného lze uplatnit na základě žádosti účastníka kurzu s vyjádřením jednoho z rodičů pouze písemnou formou – nejlépe emailem.
Odhlášení je možné jen z důvodů dlouhodobého onemocnění doloženého lékařským potvrzením a nebo z důvodů přestěhování se tak, že to znemožňuje účast v kurzu.
Manipulační storno poplatek činí 30% ze zaplaceného kurzovného.
Pokud je však odhlášení zažádáno 7 dní před vyhlášeným termínem 1. lekce nebo později, storno poplatek činí 50% z kurzovného + případný poplatek za již proběhnuté lekce.
Vždy rozhoduje datum doručení žádosti o vrácení kurzovného. Po 5. lekci již nárok na vrácení kurzovného zaniká.

Mnoho zajímavých a krásných zážitků a ještě více poznání a nových lásek Vám přeje Taneční škola Progress Olomouc, Bc. Marek Černý, Zuzana Běhalová, Regina Špaňhelová Keferová

Zde se můžete přihlašovat do základních tanečních kurzů říjen 2021– leden 2022

Ve Vaší přihlášce se vyskytly následující chyby, prosím zkontrolujte údaje

Položky označené * jsou povinné.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů, výhradně pro účely TŠ Progress.