TŠ progress

S námi se Vám otevírá taneční svět

Kurzovné

Taneční škola Progress Olomouc

provozovatel: Bc. Marek Černý, (IČO: 45233616),
kancelář: Aksamitova 1071/1, Olomouc 779 00,
mobil: 605 787 749 (Marek Černý)
email: marek@tanecni-olomouc.cz

Informace o platbách kurzovného

Výše kurzovného za základní kurzy 2024, pokud je uhrazeno celé nejpozději do konce května:

kurzovné: 2490,– Kč / osobu

Při pozdějším složení doplatku kurzovného či přihlášení se do kurzu (pokud bude volná kapacita) bude kurzovné o 200,– Kč vyšší.

Platby přes účet TŠ Progress – číslo účtu: 152772181 / 0600

Variabilní symbol je číslo mobilního telefonu, který jste uvedli do přihlášky.
Do poznámky k platbě prosím uveďte ZA KOHO bylo placeno: jméno, příjmení, a zkratka školy a třídy, kterou žák navštěvuje.
Bez těchto identifikačních údajů platba nebude dohledána!

VRÁCENÍ KURZOVNÉHO
Vrácení již zaplaceného kurzovného lze uplatnit na základě žádosti účastníka kurzu s vyjádřením jednoho z rodičů pouze písemnou formou – nejlépe emailem.
Odhlášení je možné jen z důvodů dlouhodobého onemocnění doloženého lékařským potvrzením a nebo z důvodů přestěhování se tak, že to znemožňuje účast v kurzu.
Manipulační storno poplatek činí 30% ze zaplaceného kurzovného.
Pokud je však odhlášení zažádáno 7 dní před vyhlášeným termínem 1. lekce nebo později, storno poplatek činí 50% z kurzovného + případný poplatek za již proběhnuté lekce.
Vždy rozhoduje datum doručení žádosti o vrácení kurzovného. Po 5. lekci již nárok na vrácení kurzovného zaniká.

Pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte nás jakýmkoliv způsobem kontaktovat, Taneční škola Progress Olomouc

Zde se můžete přihlásit do základních tanečních kurzů pro mládež od září 2023

Ve Vaší přihlášce se vyskytly následující chyby, prosím zkontrolujte údajePoložky označené * jsou povinné.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů, výhradně pro účely TŠ Progress.