TŠ progress

S námi se Vám otevírá taneční svět

Kurzovné

Taneční škola Progress Olomouc

provozovatel: Bc. Marek Černý, (IČO: 45233616),
kancelář: Aksamitova 1071/1, Olomouc 779 00,
mobil: 605 787 749 (Marek Černý)
email: marek@tanecni-olomouc.cz

Informace o platbách kurzovného

Výše kurzovného za základní kurzy 2020, pokud je uhrazeno celé nejpozději do konce května:

kurzovné: 1890,– Kč / osobu

Při pozdějším složení doplatku kurzovného či přihlášení se do kurzu (pokud bude volná kapacita) činí kurzovné 2090,– Kč / osobu.

Zápisné, jako první záloha ve výši 600,– Kč se hradí v průběhu podzimu (listopad, prosinec).
Platbu kurzovného tak můžete rozdělit na dvakrát, doplatky (duben-květen) a nebo můžete složit jednorázově . Úhradu je možno provést v hotovosti přímo na Vaší škole pověřenému zástupci naší TŠ (profesor nebo asistent, asistentka, u jednotlivců i v kanceláři TŠ) a nebo bezhotovostně převodem z účtu.

Platby přes účet TŠ Progress – číslo účtu: 152772181 / 0600

Variabilní symbol si prosím zvolte sami, např. datum narození atd. Potom jen sdělte Taneční škole, nejlépe mailem na marek@tanecni-olomouc.cz nebo SMS na číslo 605 787 749:
Za koho bylo placeno – jméno, příjmení, částka, do které chodí školy a třídy a variabilní symbol. Bez těchto identifikačních údajů platba nebude dohledána!

VRÁCENÍ KURZOVNÉHO
Vrácení již zaplaceného kurzovného lze uplatnit na základě žádosti účastníka kurzu s vyjádřením jednoho z rodičů pouze písemnou formou – nejlépe emailem.
Odhlášení je možné jen z důvodů dlouhodobého onemocnění doloženého lékařským potvrzením a nebo z důvodů přestěhování se tak, že to znemožňuje účast v kurzu.
Manipulační storno poplatek činí 30% ze zaplaceného kurzovného.
Pokud je však odhlášení zažádáno 7 dní před vyhlášeným termínem 1. lekce nebo později, storno poplatek činí 50% z kurzovného + případný poplatek za již proběhnuté lekce.
Vždy rozhoduje datum doručení žádosti o vrácení kurzovného. Po 5. lekci již nárok na vrácení kurzovného zaniká.

Pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte nás jakýmkoliv způsobem kontaktovat, Taneční škola Progress Olomouc

Zde se můžete přihlašovat do základních tanečních kurzů říjen 2021– leden 2022

Ve Vaší přihlášce se vyskytly následující chyby, prosím zkontrolujte údaje

Položky označené * jsou povinné.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů, výhradně pro účely TŠ Progress.